Medlemsmöte 2022-01-10 (O.B.S. Måndag)

Plats: Digitalt möte alternativt Yllet Trädgårdsgatan 3-5
Kl. 18.00