centerns uppdrag i kommunen

Styrelser & Nämnder där Centern är representaterade.

Kommunfullmäktige:
Ledamot: Diana Broman, Börje Norén
Ersättare: Gun Bylund, Mikael Persson

----------------------------------------------
Kommunstyrelsen:
Ledamot: Diana Broman
Ersättare: Börje Norén

----------------------------------------------
Kommunstyrelsens arbetsutskott:
Ersättare: Börje Norén

----------------------------------------------
Barn- och utbildningsnämden:
Ersättare: Mikael Persson

------------------------------------------
Socialnämnden:
Ersättare: Gun Bylund

------------------------------------------
Kultur- och fritidsnämnden:
Ersättare: Ingemo Nilsson

-----------------------------------------
Plan- och byggnämnden:
Ersättare: Bo Andersson

----------------------------------------
Valnämnden:
Ledamot: Bo Andersson
Ersättare: Alice Andersson

--------------------------------------
Revisionen:
Ledamot: Janeth Nilsson Norén

--------------------------------------
Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag:
Ledamot: Diana Broman

--------------------------------------