centerns uppdrag i kommunen

Från vänster: Bo Andersson, Carl-Axel Wilhemsson, Mikael Persson, Diana Broman, Börje Norén, Torsten Johansson, Bo Malmberg Sittande från vänster: Pernilla Ahlberg, Johanna's hund, Johanna Andersson

Styrelser & Nämnder där Centern är representaterade.

Kommunfullmäktige:
Christer Johansson, Börje Norén, Mikael Persson
Ersättare: Diana Broman, Bo Andersson

----------------------------------------------

Kommunstyrelsen:
Christer Johansson
Ersättare: Börje Norén

----------------------------------------------

Barn- och utbildningsnämden:
Mikael Persson
Ersättare: Diana Broman

------------------------------------------
Kultur- och fritidsnämnden:
Ingela Jönsson
Ersättare: Ingemo Nilsson

-----------------------------------------
Plan- och byggnämnden:
Torsten Johansson
Ersättare: Bo Andersson

----------------------------------------
Gemensam Räddningsnämnd
Ersättare: Börje Norén

---------------------------------------
1:e vice ordförande socialnämnden:
Lars Johan Forsberg
Ersättare: Gun Bylund

---------------------------------------
Valnämnden:
Bo Andersson

--------------------------------------
Revisionen:
Ingvar Nilsson

-------------------------------------
Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag:
Diana Broman

-------------------------------------
Treklövern:
Janeth Nilsson Norén

-------------------------------------
Miljöstyrgrupp:
Ingela Jönsson

-----------------------------------
Kommunförbundet Skåne som ersättare:
Börje Norén, Bo Andersson

----------------------------------
Gode män, tätortsförhållande:
Torsten Johansson

Gode män, landsbygdsförhållande:
Pernilla Ahlberg

----------------------------------
Nämndeman i Helsingborgs tingsrätt:
Börje Norén

---------------------------------