Vårt partiprogram

 

Centerns kommunkrets vill speciellt lyfta fram följande frågor under mandatperioden 2019-2022

 • Sociala frågor
  Utöka vård- och omsorgsboenden i kommunen
  Ökad valfrihet inom LSS
  Utveckla former för fler sociala aktiviteter för äldre

 • Kultur och fritid
  Upprusta eller bygga en ny idrottsplats i Ljungbyhed
  Integrerade folk- och skolbibliotek i Ljungbyhed och Östra Ljungby
  Ny idrottshall (20 x 40 m) i Klippan samt ombyggnad av Klippans Idrottshall
  Fortsatt handikappanpassning av Klippans badhus
  Utveckla musikskolan och det lokala musikarvet
  Stöd till Bio Grandi Ljungbyhed

 • Kommunal teknik
  Säkerställa vatten- och avloppsfrågorna i kommunen
  Gångpassage vid vid järnvägen i Klippan
  Säkra gång- och cykelvägar samt attraktiva grön­områden

 • Kommunala bolag
  NÅRAB-Utveckling av återbruk samt välfungerande återvinningscentraler
  TREKLÖVERN-Nya ägardirektiv med krav på åter betalning av aktieägartillskottet (87,3 miljoner)

 • Landsbygd
  Fortsatt utbyggnad av fibernätet
  Ökat stöd till vägsamfälligheter
  Utveckla kollektivtrafiken
  Behålla belysningen på landsbygden
  Underlätta bostadsbyggandet i hela kommunen
  Fler seniorlägenheter i markplan

 • Näringsliv och företagande
  En väg in till kommunen
  Tydligt och enkelt kommunalt regelverk
  Utveckling av det lokala näringslivet
  Utveckla industri- och kulturarvet på bruksområdet i Klippan

 • Trygghet och säkerhet
  Utveckla avtal och samarbeten med Polisen, vaktbolag och försäkringsbolag
  Krafttag mot skadegörelse och nedskräpning

 • Miljö och hälsa
  Närodlad och ekologisk mat inom kommunens verksamheter samt minska matsvinnet
  Främja användandet av säsongsodlad mat
  Fortsatt utveckling av folkhälsoarbetet i samarbete med Region Skåne
  Energibesparingar på kommunala byggnader till exempel genom solceller

 • Förskola och skola
  Valfrihet inom barnomsorgen, inklusive pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare)
  Ny grundskola i Klippan
  Upprustning och utveckling av Vedby skola
  Ny förskola i Ljungbyhed

Partiprogram som PDF finns här. , 331.2 kB.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.