Medlemsmöte 2022-01-27

Plats: Digitalt möte alternativt Yllet Trädgårdsgatan 3-5
Kl. 18.00