Styrelsemöte / Medlemsmöte 2022-04-28

Plats: Digitalt möte alternativt Yllet Trädgårdsgatan 3-5
Kl. 18.00 Styrelsen
Kl. 19.00 Medlemsmöte