Styrelsemöte / Medlemsmöte 2023-01-09

Plats: Yllet Trädgårdsgatan 3-5
Kl. 18.00 Styrelsemöte
Kl. 18.30 Medlemsmöte