230202 Styrelsemöte 18:00 / Medlemsmöte 18:30

OBS! Ändrat till måndag 6 februari

Plats : Yllet Trädgårdsgatan 3-5
Kl . 18.00 Styrelsemöte
Kl . 18.30 Medlemsmöte