Henric Molin

Henric Molin


Styrelseledamot

henric.molin@centerpartiet.se

52 år och bor på Hven. är företagare som vill driva landsbygdsfrågor. Det skall vara möjligt, enkelt och tryggt att bo i alla delar av vårt land och stad. Detta involverar infrastruktur, skola, vård och omsorg, arbetskraftsförsörjning såväl som lag och ordning. Lokal livsmedelsproduktion måste främjas. För att få detta att fungera måste utbildningsbehov och energiförsörjning säkras.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.