Motion om borgerliga begravningsförrättare

Borgerliga begravningar kommer att bli mer och mer vanliga i framtiden då fler och fler svenskar väljer att lämna kyrkan. På samma gång kommer behovet av borgerliga officianter öka.

RESULTAT:

Avslag

Motion:

För första gången har jag blivit ombedd och även accepterat att leda en
borgerlig begravning (vara officiant). Det visar sig också att det inte finns
några regler eller givna ritualer för hur en borgerlig begravning ska gå till och ingen finns att tillgå för rådgivning. Hur akten kommer att gestalta sig är upp till officianten och efterlämnade anhöriga.

Borgerliga begravningar kommer att bli mer och mer vanliga i framtiden då
fler och fler svenskar väljer att lämna kyrkan. På samma gång kommer
behovet av borgerliga officianter öka.


Det finns krav på kommunala borgerliga vigselförrättare men inget liknande för borgerliga begravningsförrättare. Det är dags för Landskrona stad att ta på sig den frivilliga uppgiften att registrera personer som är villiga att ta på sig uppgiften att tjänstgöra som borgerliga begravningsförrättare.


Ersättningen till begravningsförrättaren kan också specificeras så att den
som ringer kan få den kostnaden klarlagd.


Det ska också vara möjligt att ringa Landskrona stad och be om namnen på tillgängliga borgerliga begravningsförrättare.


Centerpartiet i Landskrona föreslår
- att Landskrona stad tar på sig som frivillig uppgift att uppföra ett kartotek
över personer som är villiga att ställa upp som borgerliga begravningsförrättare (officianter)

Sven Svederberg
Centerpartiet i Landskrona

Relaterade nyheter