Flexibilitet i förskoleplacering

Ett rigid och fix planering passar inte alla barn och föräldrar. En större
flexibilitet efterlyses i förläggningen av syskonets/syskonens placering i
förskolan när förälder är föräldaledig.

RESULTAT:

Anses besvarad.

Motion:

Landskrona kommuns förskoleverksamhet har beslutat om att behålla den lagstadgade tiden om15 timma per vecka för syskon där en förälder är föräldraledig. Det finns en gemensam policy för kommunens alla förskolor att dessa 15 timmar förläggs mellan klockan 8-11 måndagar till fredagar.

Andra kommuner har valt andra modeller. Lomma: 25 timmar per vecka, under tiden måndag till fredag klockan 09-14. Avgift enligt maxtaxa. Lund: 25 timmar per veckan klockan 9-14. Malmö: 15 timmar per vecka gäller generellt men enligt rekommendation att hålla tiden mellan klockan 9-15. Ängelholm: 15 timmar per vecka. ”Vid önskemål utanför förskolans bestämmelser förs en dialog med föräldrar om vilka dagar barnen ska placeras”.

Ett rigid och fix planering passar inte alla barn och föräldrar. En större flexibilitet efterlyses i förläggningen av syskonets/syskonens placering i förskolan när förälder är föräldaledig. Särskilt viktigt med tanke på familjer som bor i Landskronas byar där det tar tid att ta sig in till Landskrona med allmänna kommunikationer. För BVC ́s och MVC ́s erbjudna kontroller är inte alltid närvaro av äldre syskon av godo.

Centerpartiet yrkar

- att de 15 timmar som nu fördelas med lika många timmar dagligen måndag till fredag efter önskemål i stället ska kunna fördelas under 3 till 4 dagar i veckan. - att det också ska kunna finnas en flexibilitet där närvarotiden på förskolan också ska kunna anpassas till kollektivtrafiken

Sven Svederberg Centerpartiet Landskrona

Relaterade nyheter