utbildning för undersköterskor i välfärdsteknologi

Svensk hemsjukvård och hemtjänst står inför stora utmaningar där antalet äldre blir fler och fler och i relation till den arbetsföra befolkningen. Behovet av personer som jobbar inom välfärden är större än de personer som väljer att utbilda sig inom dessa yrken.

RESULTAT:

Bifall

Motion:

Svensk hemsjukvård och hemtjänst står inför stora utmaningar där antalet äldre blir fler och fler och i relation till den arbetsföra befolkningen.

Behovet av personer som jobbar inom välfärden är större än de personer som väljer att utbilda sig inom dessa yrken.

Detta beskrivs i en rapport från SKR: Framtidens framtida finansiering. Och även i en av Svenska Stadsnätsföreningen beställd rapport från Acreo.

Det finns därför stora förväntningar att välfärdsteknik skall vara en av lösningarna för att hantera detta problem och utvecklingen går mycket snabbt framåt inom detta område i och med att tillgången på fiber-bredband är allmänt tillgänglig.

Det kommer att bli en för dyr lösning för den offentliga välfärden att ha tekniker som utför dessa arbetsuppgifter. I takt med att tekniken förs in så kommer det finnas behov av personal som kan tekniken och kan hjälpa sina kollegor som kanske har svårare att ta till sig den nya arbetssätten.

Det konstaterar t ex kommunalarbetaren i en artikel.

Genom att i stället utbilda undersköterskor till denna specialkompetens uppnår man en ökad bredd inom välfärdsyrken.

Man åstadkommer också en sannolik statushöjning och kan nå grupper som annars inte skulle söka sig till denna typ av yrken annars. Detta har man bland annat insett i Göteborg. En sådan utbildning kunde också vara ett sätt att trygga kompetensförsörjningen i Landskrona samt att få fler personer att flytta eller pendla hit för att studera.

Än så länge är denna typ av utbildning relativt sällsynt i Sverige och finns på ett fåtal platser såsom Gislaved, Göteborg, Skövde och Trelleborg.

Centerpartiet yrkar

- Att kommunfullmäktige beslutar utreda möjligheten att etablera en utbildning som undersköterska som ger kompetens i välfärdsteknik inom gymnasieprogrammet och/eller som en yrkeshögskoleutbildning och/eller som fortbildningskurs efter slutförd gymnasieutbildning.


Relaterade nyheter