Cykelväg mellan Landskrona och Fortuna längs kusten

utreda möjligheten att anlägga en cykelväg mellan Landskrona och Fortuna längs kusten

RESULTAT:

Bifall

Motion:

Att cykla från Landskrona till Helsingborg är förenat med en avsevärd ansträngning. Jag har prövat att cykla och bära cykeln längs vandringsleden men också cyklat längs cykelvägen till Helsingborg via Glumslöv. Cykelleden över Glumslöv är jobbigt pga nivåskillnaden där den högsta punkten i Glumslöv ligger hela 102 meter över havet.

En cykelled längs kusten har förutsättningar att blir en stor attraktion för turister, för boenden i Landskrona och Helsingborg och i orterna däremellan. Landskrona och Helsingborg knyts ihop ytterligare.

Jag har länge sneglat på den relativt korta sträckan längs kusten där det skulle vara möjligt att anlägga en kombinerad cykel- och vandringsled. Norrut från Landskronas cykelväg via Rustningshamnen till Sundvik är avståndet ca 3 km. Sträckan mellan Ålabodarna och Fortuna kräver samverkan med Helsingborgs kommun men avståndet mellan befintliga vägar är enbart ca 1 km. Eventuellt går att anlägga cykelvägen på stranden då området är naturreservat. Klimatfrågan förutsäger stigande havsnivåer som kommer att kräva ett utökat strandskydd bl.a. för rasbranterna vid Hilleshögs dalar. Strandskyddet skulle kunna kombineras med cykelled/gångväg där en del av leden från Bäckviken till Hakens fyr på Ven kan utgöra en förebild.

Centerpartiet yrkar på

  • att Landskrona Stad utreder förutsättningarna för att anlägga en kombinerad gångväg och cykelled längs kusten norrut till Fortuna.
  • att Landskrona Stad utreder om det är möjligt att delfinansiera projektet med d medel från EU

Relaterade nyheter