prioritera personalkooperativ vid privatisering av kommunal verksamhet

Landskrona stad har som mål att privatisera en del av sin verksamhet.

RESULTAT:

Anses besvarad

Motion:

Enligt vår uppfattning är det rimligt att en begränsad del av stadens verksamhet privatiseras för att ha som jämförelse gentemot egen drift. Om verksamheten kan drivas effektivare och kvalitetsmässigt bättre är detta en för Landskrona Stad angelägen uppgift att ta reda på. Verksamheter som hittills lagts ut på entreprenad runt om i Sverige har knappast imponerat.

Mest tydligt har det varit i skolans värld där privata skolor kunnat dra duktiga elever till sig men trots detta inte behövt ha faciliteter som gymnastiksal eller bibliotek etc. Det har också funnits en uppenbar betygsglidning som inneburit att betygen varit högre än vad de centrala proven givit anledning till.

Vi blev i samband med privatiseringen av bilbesiktningen lovade billigare priser vid en konkurrensutsättning vilket inte visat bli fallet. Sedan är vi tveksamma till om myndighetskontroller över huvud taget ska privatiseras. Arbetsförmedlingens jobbcoacher för arbetssökande ledde till att många företag startades men att effekterna för att få arbetslösa i jobb blev försumbara. Skattepengar kan betraktas som bortslösade. Att andra stora företag tar över verksamhet gör knappast vägen mellan anställd och företagsledning kortare och är igen garanti för en bättre vård eller omsorg.

Framtida upphandlingsunderlag behöver också utvecklas avseende kostnader, kvalitet och service. Avtal måste också skrivas så att det blir lättare att bryta avtal för aktörer som inte lever upp till sina åtaganden.

Det jag sett som fungerat bäst av utlagda driftformer har just varit personalkooperativ.

Centerpartiet yrkar

- att vid en kommande upphandlingar prioritera personalkooperativa driftsformer.

Relaterade nyheter