Ersätta och fasa ut kemikalier

I Landskrona kommuns verksamheter används en stor mängd produkter som rengöringsmedel, plaster, bekämpningsmedel, färger, lösningsmedel, bränslen etc. I Centerpartiet tänker vi som så att ämnen som är biologiskt nedbrytbara i sina beståndsdelar inte torde ställa till några problem i reningsverk eller i ett framtida slam och slamåterbruk. Däremot kan ämnen som inte bryts ner eller bryts ner långsamt riskera att ansamlas och riskera långsiktiga framtida ekologiska problem.

RESULTAT:

Ej behandlad

Motion:

Den långsiktiga målsättningen bör vara att alla produkter som används i Landskrona Stad ska vara helt nedbrytbara i det naturliga kretsloppet. De produkter som idag inte är nedbrytbara ska identifieras för att kunna ersättas när en helt nedbrytbar ersättningsprodukt finns tillgänglig.

Centerpartiet föreslår:

  • att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att sortera "kemikalier" utifrån om det är biologiskt nedbrytbart eller inte
  • att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att värdera om biologiskt nedbrytbara ersättningsprodukter finns tillgängliga som alternativ till svårnedbrytbara produkter och för produkter som riskerar att ansamlas i kretsloppet.
  • att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i framtida miljöplaner följa upp användningen av svårnedbrytbara produkter och produkter som riskerar att ansamlas i kretsloppet.

Relaterade nyheter