bostadsföretag ska kunna få rådgivning kring laddinfrastruktur på parkeringar och i garage

Vi står inför en omställning av fordonsflottan där laddbara fordon kommer att bli det nya normala. Har sett uppgifter på att ca 30% av alla nya personbilar nu är laddbara. Om alternativet laddbart ska vara attraktivt måste laddmöjlighet finnas i anslutning till boendet.

RESULTAT:

Anses besvarad

Motion:

De som idag äger ett laddbart fordon kan med svårighet välja en lägenhet till vilken laddmöjlighet saknas. Sannolikheten ökar för att lägenheter utan laddmöjlighet kommer att välas bort. Detta får inte ske.

Nytt från boverket: För den som lämnar in bygglov efter den 10 mars 2021 blir det för vissa byggnader krav på så kallad laddinfrastruktur för laddning av elfordon. I många fall ställs enbart krav på ledningsinfrastruktur, det vill säga förberedelser i form av tomrör och liknande fram till parkeringsplatser, men i vissa fall ställs även krav på laddningspunkter. Boverket har även tagit fram regler med krav på hur laddutrustningen ska utformas.

Regleringen som gäller för bygglov inlämnade efter den 10 mars 2021 har beslutats av regeringen i plan- och byggförordningen (PBF). Kraven är införda för att uppfylla det som följer av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda och innebär i korthet:

  1. Nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur (förberedelse med tomrör eller liknande) till alla parkeringsplatser.
  2. Övriga nya uppvärmda byggnader (ej bostadshus) med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till 20 procent av parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt för elfordon.
  3. Reglerna ska även tillämpas vid så kallad ombyggnad (påtaglig förnyelse) av en byggnad.
  4. För ouppvärmda byggnader ställs inga krav.

För den som bor i villa kan man från och med januari 2021 få ett Grönt skatteavdrag på 50% på både installationen och inköp av laddutrustning. Detta avdrag fungerar på samma sätt som RUT/ROT.

Sedan tidigare gäller även följande retroaktiva krav för vissa byggnader:

  1. Uppvärmda byggnader, som inte är bostadshus, med fler än 20 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha minst en laddningspunkt för elfordon senast den 1 januari 2025.
  2. För ouppvärmda byggnader och bostadshus ställs inga retroaktiva krav.

Vi har i media och vid privata kontakter kunnat konstatera att det är vanligt att hyresgäster eller bostadsrätts-innehavare som tänker köpa ett laddbart fordon möts av ointresserade och oförståelse från fastighetsägare och styrelser.

Ett särskilt investeringsstöd finns också att söka hos Naturvårdsverket och som riktar sig till organisationer som vill installera laddpunkter som i huvudsak kommer användas av boende eller anställda.

Låt inte detta gå Landskrona stad förbi.

Centerpartiet yrkar

- att kommunfullmäktige beslutar att ge Landskrona Stadshus AB (Landskrona Energi) i uppdrag att utreda förutsättningarna för att kunna bistå fastighetsägare och hyresgäster med kunskap och tjänster kring laddinfrastruktur på parkeringar och i garage.

Relaterade nyheter