Bygga en tillfällig ISHALL

Karlslundsprojektets inledningsfas har dragit ut på tiden. I Landskrona finns i

Karlslundsprojektet planer på 2 isytor så kunskapen om ett större behov av isyta finns. Föreningar och intresserade kommuninvånare har idag en mycket begränsad möjlighet att få tillgång till istid. Dessa begränsningar har resulterat i belastningar på de ideella krafter i föreningar som är beroende av isyta och istid. Ökad konkurrens kan leda till ökad polarisering mellan föreningar.

RESULTAT:

Ej behandlad

Motion:

Att sport och idrott har många hälsofördelar är oomtvistat. Lika klart är att föreningslivet bidrar till ökad integration, social gemenskap och kunskap om den demokratiska processen.

De som bedriver idrotts- och föreningsliv i Landskrona stad gör en stor insats för barn- och ungdomar. De hjälper funktionshindrade och de som lever i utanförskap. Det är något som staden bör premiera och stödja.

Möjligheten att få medborgare att engagera sig i föreningslivet har minskat. Här har staden en stor uppgift att kunna skapa engagemang genom kunna bistå med bättre träningsmöjligheter som i det här fallet med istider.

Att det planeras en ny ishall med fina möjligheter på sikt är mycket bra men fram till att den nya ishallen finns på plats ”måste” en tillfällig lösning tas fram. Att ungdomar i lägre skolåldern tvingas träna så sent som fram till kl 22:00 även på skoldagar känns inte rimligt.

Viktigt är att kommunfullmäktige ger i uppdrag att skyndsamt utreda en bästa tillfällig lösning med sikte på möjligheten att få en andra tillfällig isyta under tak. Detta i

avvaktan på att den nya planerade ishallen med två rinkar finns färdig.

Kostnad för en temporär lösning har uppskattats till mellan 4 och 8 miljoner beroende på val. Det är en betydande summa men värdet för föreningslivet bedömer vi överväger.

Bifogat finns ett idéförslag från föreningslivet för att väcka en tanke på hur en temporär lösning skall kunna utformas. Teknik- och fritidsförvaltningen menar att möjligheter finns att erbjuda alternativa placeringar.

Centerpartiet föreslår:

- att kommunfullmäktige ger i uppdrag att skyndsamt utreda en lösning för en andra tillfällig isyta under tak som ska vara i bruk fram till dess den nya ishallen i Karlslund finns klar

Relaterade nyheter