Se över finansieringen av Landskrona stads tvätteri

I slutet av april 2022 var vi i Centerpartiet på ett studiebesök i Landskrona Stads tvätteri. Idéen med ett kommunalt tvätteri har vi ställt oss mycket positiva till. Särskilt har vi uppskattat när tvätteriet gjort det möjligt att renodla vårduppdraget för personalen inom hemtjänsten och på kommunala boenden. Inte att förglömma är också tvättning och utkörning av personalkläder inom omsorgens verksamhetsområde och i viss utsträckning arbetskläder och städmateriel i annan förvaltning

RESULTAT:

Ej behandlad

Motion:

Vi vill passa på uttrycka vår beundran över verksamheten i tvätteriet med allt från cykeltransporter för hämtning-lämning av t vätt, sortering, tvättning, torkning, strykning och all logistik som måste fungera. De trehjuliga transportcyklarna har också blivit ett välkänt inslag i trafikbilden i Landskrona men också på Ven..

Många av dem som arbetar på tvätteriet går från arbetslöshet och har årsvisa tillfälliga anställningar via Arbetsförmedlingen som introduktionsjobb, som offentligt skyddade anställningar och som extratjänster. Meningen är att anställningen skall vara tillfällig för att personen sedan kunna stå till den öppna arbetsmarknadens förfogande. Oregelbundet ändras ekonomin för Arbetsförmedlingen vilket direkt påverkar ekonomin för tvätteriet. Av tretton extratjänster kommer tio att tas bort i maj. An dessa tio tjänster kommer fem att ersättas med introduktionsjobb. Verksamheten går nu redan på marginalen.

Många av de anställda har svaga kunskaper i svenska vilket ökar svårigheterna att komma in på arbetsmarknaden. För att lösa detta sker SFI-utbildning på 40% av arbetstiden vilket gör arbetet på tvätteriet extra värdefullt.

Vi i Centerpartiet anser att tvätteriet har en betydande potential till utveckling. En idé är att tvätteriet ska kunna stödja föreningslivet då särskilt idrotten stöd med tvättjänster. Maskinell kapacitet finns.

Centerpartiet föreslår:

  • att kommunfullmäktige ger i uppdrag att skyndsamt låta utreda tvätteriets ekonomi och för att sedan återkomma med ett förslag som stabiliserar verksamheten ekonomiskt
  • att kommunfullmäktige också låter utreda vilka y1erligare tvättjänster som i närtid och på sikt kan vara aktuella särskilt för att stö1a Landskronas föreningsliv.

Relaterade nyheter