Tillsätta en akademikoordinator

Utredandet av om en akademikoordinator kan bidra till att attrahera högskola och universitet.

RESULTAT:

Ej behandlad

Motion:

Det är positivt att de utbildningar som finns i staden upp till och med gymnasial verksamhet har förbättrat resultaten för eleverna med ökade4 nöjdhetsfaktorer bland elever och lärare. Visst finns det mer att göra men riktningen har gått åt rätt håll.

Att staden behöver satsa på yrkesutbildningar och introduktionsplatser med lärlingsplatser råder det konsensus om i kommunfullmäktige. Det är lika klart att arbetsplatsutbildningar är viktiga faktorer för att skapa välmående, växande och attraktiva företag.

Det som saknas i staden är utbildningar på universitets- och högskolenivå.

Förutsättningar för fullständiga universitetsexamina eller högskoleutbildningar inom staden ligger troligtvis långt borta. Dock finns möjligheter att hitta områden där staden kan skapa förutsättningar för unika utbildningar inom enskilda segment eller koordinerade delar. Dessa utbildningar bör vara kopplade till stadens näringsliv eller önskade fokusområden.

Dessa utbildningar kan vara del av större utbildningsprogram inom universitet- och/eller högskola men det kan även vara enskilda kurser med akademisk status från högre utbildningsinstans.

Om staden kan hjälpa företag genom att attrahera spetsutbildningar inom områden där stadens företag har sina verksamheter så bidrar man till kompetensförsörjningen. Spetsutbildning ökar rekryteringsbasen och nya ideér bidrar till fler nya företag.

En academiakoordinator hade kunnat börja med att sondera bland lokala företag och verksamheter vilka utbildningar som skulle kunna vara intressanta. Sedan efterhöra intresset hos universitet och högskolor. Det borde även ingå i uppgiften att undersöka praktiska och logistiska förutsättningar såsom lokaler, utrustning och rekrytering.

Centerpartiet föreslår:

- att kommunfullmäktige ger i uppdrag att utreda om en koordinator kan utveckla samverkan mellan universitet, lokala företag och Landskrona stad för arbetsmarknadsanpassade högre utbildningar

Relaterade nyheter