Utrusta en lägenhet med välfärdsteknologi för demonstration

En del av framtiden består i förändrade arbetssätt allt eftersom tekniken gör detta möjligt. Utvecklingen av välfärdssteknik går fort men hur ska de blivande brukarna veta vad som finns och hur utrustningen fungerar?

RESULTAT:

Ej behandlad

Motion:

Det har tidigare funnits en lägenhet i Landskrona utrustad med välfärdsteknik förvaltad av Teknik- och fritid men denna lägenhet är stängd.

Jag kan tänka mig flera grupper av intressenter av välfärdsteknik. En grupp är de som är aktuella för eller har hemtjänst. De som är intresserade av teknik och som skulle vilja veta vad tekniken har att erbjuda. De som blir störda nattetid av fysisk tillsyn. Gruppen anhöriga till äldre föräldrar innan hemtjänst är aktuell.

Teknikintresserade som vill ha välfärdsteknik installerad till den dag hemtjänst är aktuell men med teknik som är kompatibel med hemtjänstens teknik etc.

Ett kontinuerligt behov av hemtjänst föregås ofta av korta perioder av kortvarig sjukdom eller svaghet. Ett varierande behov av tillsyn kommer med välfärdsteknik att bli enklare att tillgodose.

Centerpartiet föreslår:

- att kommunfullmäktige ger i uppdrag att utreda behovet av att en lägenhet utrustas med välfärdsteknik för demonstration att kommunfullmäktige ger i uppdrag att utreda om det i arbetsuppgifterna för de undersköterskor som är utbildade i välfärdsteknik även ska ingå att demonstrera välfärdsteknik för intresserade brukare

- att kommunfullmäktige ger i uppdrag att utreda om kunskapsöverföring av välfärdsteknik ckså ska kunna ingå i de lokala Studieförbundens kursutbud

Relaterade nyheter