Vänort i Ukraina

Under de sista månaderna har vi på åskådarplats kunnat följa hur en diktator och chef för av världens starkaste krigsmakter anfallit grannlandet Ukraina. Ett anfall på en demokrati i centrala Europa har sänt chockvågor genom hela det alliansfria Europa. Vi har kunnat med egna ögon se hur ensamt ett alliansfritt land är när anfallet kommer.

RESULTAT:

Ej behandlad

Motion:

Rysslands syfte kan ha varit att tillsätta en marionettregering eller att införliva Ukraina som en del av Ryssland. Men vägen dit visade sig inte vara lika enkel. Ett första och viktigt steg för att förhindra en ockupation är ett starkt försvar och en befolkning beredd att strida för sitt land. Stor betydelse har också haft det stöd som lämnats av många demokratier i form av kraftfulla vapen. Men försvaret av landet har helt överlåtits till landets egna befolkning.

Vilka medborgare i Ukraina eller för den delen resten av världens stater skulle vilja vara en del i ett land när det anfallande landets krigsmakt har begått krigsbrott, skjutit civilpersoner eller bombat bostadshus, affärscentra, skolor och sjukhus. Krig är ohyggligt och berör oss alla in i själen särskilt när egna och andras människors liv bara blir som brickor på ett spelbord.

När kriget är över finns ett land i hjärtat av Europa med sönderbombade bostäder, sjukhus, skolor och utslagen infrastruktur. Det finns massor att göra för Landskrona stad och dess innevånare. Att etablera en vänort kan vara ett första steg. Ingen kan göra allt men många kan göra mycket.

Många kommuner runt om i landet har redan tänkt på att Ukrainas innevånare behöver känna solidaritet med vänligt sinnade människor när tiden är ond. När fienden fått retirera och striden är över kommer uppgiften att bygga upp ett land som smulats sönder. Då kommer vårt och stadens stöd och hjälp behövas på alla sätt.

Centerpartiet föreslår att:

  • kommunfullmäktige beslutar om a1 skyndsamt utreda om Landskrona stad skall överenskomma om en vänort i Ukraina
  • kommunfullmäktige om det visar sig a1 stöd finns för en vänort i Ukraina snarast låter etablera en vänortsförbindelse i Ukraina

Relaterade nyheter