Ann-Lois Nilsson

Personbild


Bra kommunikationsmöjligheter är viktigt

Jag bor i en villa i Häljarp med min familj och cyklar till arbetet i Landskrona. Lokala frågor som bra cykelvägar och utökade bussförbindelser är viktiga frågor för mig. Att kunna leva och bo var du vill och hur du vill ska vara en självklar möjlighet för alla. Jag vill kunna ge mina barn ett hållbart samhälle att bo och leva i för framtiden.

Idag sitter jag som ersättare i miljönämnden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.