Erika Nilsson

Personbild


Bo och driva företag oavsett var du bor

Jag bor sedan 90-talet i Annelöv. Jag gillar rostfria rör och svets och arbetar som konstruktionschef på ett företag i Landskrona. För mig är det viktigt att människor får möjlighet att växa och ta ansvar för sin vardag genom att beslut ligger så nära individen som möjligt. Det ska vara möjligt att både bo och driva företag i alla delar av Landskrona och förutsättningarna för det ska vara rättvisa. Ingen by ska glömmas när det gäller till exempel bra cykelvägar, kollektivtrafik, fritidsverksamhet (där skola inte finns), trygghetsboende eller särskilt boende, stöttat föreningsliv och hyresrätter. I centralorten behöver vi arbeta för att förtäta industriområdena och erbjuda företagare bra mark eller lokaler på redan detaljplanerad industrimark. För mig är det självklart att vi i alla stadens kök ska servera mat som är producerade i enlighet med svenska miljö- och djurskyddsregler.

Idag sitter jag som ersättare i kommunfullmäktige och ordinarie i Teknik & Fritidsnämnden samt ersättare i dess arbetsutskott.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.