Sanna Hofvander

Personbild


Demokrati och hjälp till utsatta

Jag bor i radhus med sambo, barn och hund. Jag är uppvuxen på landsbygden mellan Sala och Västerås, och flyttade till Landskrona 2016. Jag brinner för säkerhet och har på olika sätt arbetat med detta under större delen av mitt yrkesverksamma liv. Just nu jobbar jag med att kontrollera att olika produkter uppfyller de krav som ställs för att få säljas inom EU.

För mig är det viktigt att använda de möjligheter jag har att påverka samhället. De frågor som ligger mig varmast om hjärtat handlar samtliga i grund och botten om allas rätt till lika möjligheter – det kan handla om våld i nära relation och hur vi kan hjälpa de som är utsatta att leva ett drägligt liv, barn och unga som på olika sätt faller offer för våld eller utanförskap, personer som av olika skäl står långt ifrån arbetsmarknaden, eller möjligheten att helt enkelt ha en smidig vardag för de som bor på landsbygden.

Jag sitter som ersättare i individ och familjenämnden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.