Malmö ska fortsätta ta emot flyktingar

Socialdemokraterna i Malmö har föreslagit att EBO slopas och att antalet personer som kommer till Malmö genom EBO räknas av i samband med uträkningar av hur många personer som ska anvisas till en kommun efter de har fått uppehållstillstånd.

I förlängningen av förslaget har Moderaterna i Malmö föreslagit att det inte ska få komma några flyktingar alls till Malmö, varken genom anvisning eller via EBO.

- Självklart ska människor som utgångspunkt kunna bosätta sig var de vill. Vi kan diskutera om man ska kunna sätta krav på egen försörjning eller vissa krav på bostaden eller bostadsområdet när flyktingar vill bosätta sig själv i en kommun enligt EBO. Men att förbjuda människor att bosätta sig i Malmö är inte en tanke vi står bakom, säger Niels Paarup-Petersen, gruppledare för Centerpartiet i Malmö.

- Om Malmö fullständigt vägrar ta emot flyktingar kommer kommun efter kommun i Sverige vägra ta emot flyktingar. Det hjälper inte Sverige att hantera den stora utmaningen det är att få folk som flytt integrerat i samhället med jobb och bostad. Och det är en utveckling som vi i Centerpartiet i Malmö inte kommer bidra till.

- Staten måste däremot få till en mer rimlig fördelning. Det är orimligt att en stad som Malmö, som tar emot över 2000 asylsökande genom EBO, också ska ta emot så många anvisade personer, fortsätter Niels Paarup-Petersen

- Vi är helt överens med Moderaterna om att Malmös rödgröna styre har misslyckats med integrationen. Malmö behöver ett nytt ledarskap och ett Alliansstyre som kan vända utvecklingen i staden och få folk i arbete. Men både enskilda flyktingar och Sverige som helhet är beroende av att Malmö även framgent tar sin del av ansvaret, avslutar Niels Paarup-Petersen.