Katastrofalt näringslivsklimat hindrar jobben i Malmö

Svenskt Näringsliv har idag publicerat sin årliga undersökning av Näringslivsklimatet i de svenska kommunerna.

Än en gång visar Malmö sig som ett dåligt exempel och landar i den nedre halvan bland Sveriges kommuner.

Särskilt attityderna till näringslivet från tjänstemän och de ledande politikerna i staden ligger bakom det dåliga resultatet. Av Sveriges 290 kommuner ligger Malmö nummer 253 när det kommer till politikernas attityder till näringslivet. För tjänstemän ligger Malmö nummer 245. Det är en en fortsättning på den negativa utvecklingen som näringslivsklimatet i Malmö haft de senaste åren.

- Trots vår placering nära kontinenten, trots fantastisk infrastruktur, trots många intressanta företag och utbildningar skapas det för lite jobb i Malmö. Kommunledningen måste inse att deras syn på näringslivet och marknaden är en del av problemet och att det smittar av på tjänstemännen, säger Niels Paarup-Petersen, gruppledare för Centerpartiet i Malmö.

- Det är de svagaste grupperna i Malmö som drabbas hårdast när jobben uteblir. Malmö har Sveriges största arbetslöshet och utan näringslivet finns det inga jobb. Det förekommer inte det rödgröna styret ha förstått. Malmö behöver ett ledarskap som vill satsa på de som skapar jobbet - nämligen näringslivet. Centerpartiets mål är att Malmö ska vara en av Sveriges ledande företagskommuner och ha ett näringslivsklimat i topp 10 i Sverige, säger Niels Paarup-Petersen.

- Näringslivsklimatet i Malmö får gång på gång underkänt av näringslivet och ledande företrädare som Andreas Schönström skrattar bara åt utvecklingen när han möter näringslivet. Det är helt oacceptabelt. Det behövs reformer av Malmö näringslivspolitik som ser till näringslivets behov och inte bara kommunens, säger Niels Paarup-Petersen.

Förslag från Centerpartiet i Malmö för ett bättre näringsliv:

  • Ge den moderna industrin förutsättningar att utvecklas i Malmö
  • Enklare, snabbare och mer rättvis tillståndsprocess
  • Företag ska inte betala för tillsyn som inte utförs
  • Informationsplikt vid insatser i stadsmiljö som stör butikerna