Centerstämman har visat vägen för Malmö

Efter fyra dagar med debatt och omröstningar avslutades Centerpartiets stämma i Malmö idag. 600 motioner och mer än 1 000 enskilda beslut har klubbats. Fler än någonsin förut.

- Det har varit fantastiskt att se alla engagerade centerpartister som kämpat för sina hjärtefrågor. Centerpartiet är ett av få partier som har helt öppen motionsrätt där alla medlemmar kan komma till tal. Det ger en bredd och en öppenhet som jag uppskattar oerhört mycket säger Niels Paarup-Petersen, gruppledare för Centerpartiet i Malmö.

- Och som ordförande är jag stolt över det engagemang som våra medlemmar har visat. I talarstolen under debatten, som kampanjarbetare på stan och som volontärer under hela stämman. Utan våra medlemmars energi hade vi inte kunnat genomföra stämman, säger Peter Olsson, ordförande för Centerpartiet i Malmö.

- Centerpartiet har tagit en lång rad beslut som visar vägen för ett starkare Malmö. Vi har tagit beslut om att polisen ska ha en starkare lokal förankring så de kan lära känna medborgarna och jobba långsiktigt med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete samtidigt som polislönerna ska höjas, säger Niels Paarup-Petersen.
- Malmö är en kluven stad. Vi vill att Malmö ska vara möjligheternas stad, för alla. Därför är jag glad att stämman beslutade om att skapa en mer flexibel och inkluderande arbetsmarknad, som hindrar klyvningen och öppnar dörren till arbetsmarknaden för de som står längst ifrån sitt första jobb.

- Flera beslut, bland en av mina egna motioner, lägger samtidigt grunden för att det ska bli lättare att vara företagare vilket är helt avgörande för att minska arbetslösheten i Malmö, säger Niels Paarup-Petersen.
- Malmö ska vara en hållbar stad. Med beslut om att miljöskadliga subventioner, framförallt på fossila bränslen och material, ska fasas ut och kraftigare miljöskatter ska införas har vi fått ett bra stöd i det arbetet.