C: Malmö Stad måste köpa svenskt kött till hösten

Centerpartiet i Malmö vill att Malmö Stad ska handla livsmedel som lever upp till svensk standard för att bidra till att svenskt lantbruk överlever torkan. Det gäller särskilt i förhållande till det kött som ska köpas in då det är där effekten av att köpa närodlad är störst.

Centerpartiet i Malmö vill att Malmö Stad ska handla livsmedel som lever upp till svensk standard för att bidra till att svenskt lantbruk överlever torkan. Det gäller särskilt i förhållande till det kött som ska köpas in då det är där effekten av att köpa närodlad är störst.

- Torkan har lett till exceptionella omständigheter för Sveriges lantbrukar. Stad och land är beroende av varandra och Malmö Stad bör nu handla kött som håller svensk standard. Även andra kommuner och landsting bör ta detta steget. Därigenom får svenska bönder en marknad som kan vara avgörande för att de överlever i dessa tuffa tider. Det är i allas intresse, säger Niels Paarup-Petersen, gruppledare för C i Malmö.

- Våra bönder får i år skördar på mindre än hälften av normalt. Det gör att det inte kommer finnas mat till djuren till vintern - och det som finns att köpa blir så dyrt att det inte är lönsamt. Därför kommer många djur, som skulle ha slaktats senare, redan slaktas under hösten. Det kommer leda till en stor prispress som hotar många med konkurs. Alternativet är nödslakt. Det är förödande för den enskilda lantbrukaren, men även spill av naturens resurser, säger Niels Paarup-Petersen.


- Styret i Malmö har lyssnat på våra förslag om att kartlägga ytor att överlåta till betande djur. Men mer kan göras. Centerpartiet i Malmö har länge propagerat för att de livsmedel Malmö Stad köper in ska hålla svensk standard framför att fokusera enbart på ekologiskt. Just nu är det viktigare än någonsin att få till det skiftet. Det är avgörande för både miljö och för det svenska lantbruket, säger Niels Paarup-Petersen.

- Svenskt lantbruk har hårdaste reglerna för djurskydd i EU och använder minst antibiotika. Det måste vi stödja. Inte bara nu under torkan. Men det rödgröna styret har konsekvent prioriterat ekologi och Fair Trade före allt annat - trots att de positiva effekterna ofta är små eller tveksamma, säger Niels Paarup-Petersen.

- Det finns flera möjligheter i Lagen om Offentlig Upphandling för att göra extra inköp under speciella förutsättningar. Om det mest lämpliga är att göra inköp inom existerande upphandling, att använda lagstiftningen om synnerlig brådska, möjligheten att handla under normalt marknadsvärde eller någon annan väg får inköpsavdelningen på Malmö Stad värdera. Självklart ska alla som kan leverera enligt svensk standard få vara med, oavsett utsprungsland, säger Niels Paarup-Petersen.