Ett mycket tunt budgetförslag!

Centerpartiet vill att Malmö ska vara en möjligheternas stad. En hållbar stad där alla har möjlighet att växa och utvecklas.

På Luciadagen presenterade Malmös nya styre, Socialdemokraterna och Liberalerna sitt förslag till budget. Ett tunt budgetförslag som saknar många av de reformer som staden behöver för att bryta tudelningen.

Nedan finner ni ett axplock av de uteblivna satsningar, som däremot återfinns i Centerpartiet och Moderaternas budget.

Skola

  • Satsningar på högre löner för förskollärare
  • Ökade anslag till grundskolan.

Vård och omsorg

  • Lagen om valfrihet i hemtjänsten

Arbetsmarknad

  • Tydligare satsningar på enkla jobb
  • Tydligare satsningar för att öka sysselsättningen

Miljö och stadsbyggnad

  • Tydligare satsningar på cykel med både supercykelvägar och säkra cykelparkeringar
  • Fler åtgärder för ett ökat bostadsbyggande i Malmö.
  • Konkreta satsningar och visioner på hur Malmö ska växa tätt och hållbart med metro, Park N Ride, stadsdel Stadion, upprensad kanal och nergrävd järnväg.

Centerpartiet kommer aldrig att acceptera delningen av Malmö. Vi tror på Malmö. Därför kommer vi att rösta på Centerpartiets och Moderaternas budget i kommunfullmäktige den 20/12.