S+L+MP+V slösar skattepengar på meningslösa rättsprocesser

Måndagen den 15 april hade arbetsmarknads- och socialnämnden ett extrainsatt nämndsmöte. På dagordningen stod det planerade boendet Spiran 1 i Limhamn.

Malmö stad har tidigare gjort en omtalad direktupphandling med bolaget Skånska strand. 130 lägenheter för bland annat hemlösa ska byggas och hyras i huset Spiran 1. Direktupphandlingen har varit kritiserad och därför varit uppe i domstol. Två juridiska instanser har nu gjort bedömningen att ärendet inte faller inom ramen för en direktupphandling utan ska genomföras som en reguljär upphandling.

På mötet med nämnden diskuterades om en överklagan av domen skulle göras till högsta förvaltningsdomstolen. Centerpartiet har länge varit kritiska till direktupphandlingen och yrkade avslag på en överklagan, bland annat eftersom möjligheterna till att få rätt i högsta instans är mycket liten och att en ny rättsprocess skulle kosta skattebetalarna mycket pengar.

Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkade på att förslaget skulle överklagas ändå. Nämnden beslutade därför för att överklaga beslutet till högsta förvaltningsdomstolen. Centerpartiet reserverade sig mot detta beslut.

- En ny rättsprocess kommer att kosta skattebetalarna mycket pengar. Direktupphandlingen var redan från början ytterst tveksam eftersom två juridiska instanser bedömt att den strider mot lagen om offentlig upphandling. Att den genomfördes visar på att de styrande partierna i Malmö stad har dålig respekt för lag och rätt. Att man nu dessutom väljer att överklaga visar på en bristande respekt för skattebetalarnas pengar, säger Charlotte Bossen som är ledamot i arbetsmarknads och socialnämnden och gruppledare i kommunfullmäktige

- Att motverka hemlösheten är en av stadens viktigaste uppgifter. Malmö har många hemlösa, varav 1300 är barn. Det kan vi aldrig acceptera. Men istället för att improvisera fram lösningar borde Malmö ta fram en plan för att långsiktigt motverka hemlösheten. Vi ser fram emot fortsatta diskussioner i nämnden på hur staden kan komma till rätta med problematiken, men förutsätter att kommande förslag håller sig inom lagens ramar.