Centerpartiet stoppar meningslös symbolpolitik

Centerpartiet har idag, tillsammans med Moderaterna fått stöd för att dra tillbaka Liberalerna förslag på förväntansdokument mellan skola, elev och föräldrar i Malmö stad.

Centerpartiet har tidigare ställt sig positiva till dokumentet i nämnden, men redan då påpekade Centerpartiet i ett särskilt yttrande att det är en större fråga än bara ett dokument.

Centerpartiet valde ändå att stötta Liberalerna i sitt förslag, som de även hade med i den gemensamma Alliansbudgeten.

- Efter noga övervägande kan vi konstatera att de tänkta fördelarna med dokument helt eller delvis uteblir i dess nuvarande utformning samt att i avsaknaden av övriga skolsatsningar i alliansbudgeten verkar det som om politikerna genom dokumentet försöker skylla bristande resurser på föräldrarna, säger Joacim Ahlqvist, som är ledamot i grundskolenämnden i Malmö stad.

- Att lägga extra administrativ börda på personalen i skolan när vinsten är oklar är också något som vi är oroade över. Därför har vi omprövat vårt beslut och väljer nu alltså att stoppa förväntansdokumentet som inte når sitt syfte.