Ansvarslös politik slår mot hemlösa barnfamiljer

Strukturellt hemlösa ska inte erbjudas hjälp med bostad i Malmö längre. Det beslutade arbetsmarknads och socialförvaltningens tjänstemän i maj. Det utan att informera politikerna.

Det var först när Sydsvenskan rapporterade om de nya reglerna som de bveslutande politikerna fick informationen. Under arbetsmarknads- och socialnämndens möte behandlades ett förslag från Miljöpartiet. De föreslog bland annat att en barnkonsekvensanalys ska göras av de nya riktlinjerna och att staden ska fortsätta hjälpa barnfamiljer fram tills analysen är färdig. Centerpartiet yrkade bifall till förslaget. Det gjorde inte en majoritet av partierna och förslaget röstades därför ned.

- För mig som ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden kom informationen som en fullkomlig överraskning. Beslutet som skett helt utan politisk inblandning, innebär att strukturellt hemlösa istället ska erbjudas akutboenden. Ett akutboenden kan som längst beviljas under 5 dagar. De nya riktlinjerna ger därför en betydligt osäkrare vardag för hemlösa barn och föräldrar. Beslutet riskerar även att leda till betydligt högre utgifter för staden. Dessutom innebär de nya reglerna en betydligt större administrativ börda för socialsekreterarna som redan idag har en hög arbetsbelastning, säger Charlotte Bossen som är ledamot i arbetsmarknads och socialnämnden och gruppledare i kommunfullmäktige

- Dagens beslut gör att politikerna inte kommer få möjlighet att yttra sig över de nya riktlinjerna. Det är djupt beklagligt. Nya regler för bostadslösa är välkommet. De åtgärder som redan används idag är verkningslösa och bidrar till att öka hemlösheten. Men nya regler ska tas av politikerna inte av chefer på socialförvaltningen. Dagens beslut gör att vi riskerar att få fler hemlösa barn i staden. Det gör också att staden riskerar att få ökade utgifter för hemlöshet. Det är djupt beklagligt och oansvarigt av Socialdemokraterna och Liberalerna.

Här nedanför kan du läsa en debattartikel om saken som publicerades i Skånska Dagbladet den 26 juni.