Malmö är länken till Europa

En av punkterna i Januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet läser att ”…[r]egeringen ska agera för att göra det enklare att boka utlandsresa med tåg. Trafikverket ges i uppdrag att upphandla nattåg med dagliga avgångar till flera europeiska städer”.

I juli gav regeringen Trafikverket i uppdrag att utreda möjligheterna för upphandling av nattågstrafik mellan Sverige och kontinenten.

För att tåget ska vara ett rimligt alternativ till flyget måste det vara lättillgängligt, smidigt och tidseffektivt. Vi befinner oss i en boom där fler väljer att resa med tåg, men för att bibehålla intresset samt göra det mer tillgängligt för alla behövs systemen utvecklas. Biljetter ska vara lika lätta att boka som för tåg inom Sverige samt utbudet av destinationer både i västra- och central-Europa måste bli större. Tågsemester ska inte bara vara anpassat för unga som tågluffar, utan vara ett reellt alternativt till en semesterdestination man tar sig till med flyget.

Trafikanalys kommer få i uppdrag ska att utreda möjligheterna för ett enklare system att boka tågresorna - vilket Martin Molin (C), andra vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden ställer sig mycket positivt till.
- Det behöver bli lättare att söka, jämföra och köpa tågbiljetter via tredje part. Får man till den funktionen så kommer tågen i Europa få en helt annan marknadsmässig konkurrenskraft.
- Krångel runt bokning där konsumenter ofta behöver navigera flera olika nationella system blir avskräckande och minimerar för många motivationen att välja tåget.

Utbudet av destinationer behöver också utökas, vilket kommer falla på Trafikverket att utvärdera. I nuläget är alternativen relativt begränsade och ett större utbud av destinationer liksom fler avgångar är nyckeln för omställning. Fokusen kommer att vara på större städer, som seden individer lätt kan resa vidare ifrån, som till exempel Paris.

50 miljoner kronor är avsatt i budgeten för projektet.
- Malmö har enormt potential att vara en knutpunkt för tåg i Sverige, inte bara över till Danmark men också ner till Europa” säger Centerpartiet i Malmös gruppledare Charlotte Bossen (C).
- Lika enkelt som att man tar sig till Kastrup och hoppar på ett flyg, borde man kunna kliva på ett nattåg på kvällen och starta sin morgon i en spännande Europeisk storstad.
Frågorna behöver också diskuteras på EU-nivå där ett bredare arbete behöver göras för att sammanlänka tågen, till exempel ett homogent signalsystem i hela EU samt lika spårbredd.

- Att utveckla transportsektorn har länge varit ett mål för Centerpartiet”, säger riksdagsledamot Niels Paarup-Petersen (C).
- Och det är mycket positivt att ännu en punkt i Januariavtalet blir verklighet. Malmö kan kopplas starkare ihop med Hamburg, Berlin och resten av kontinenten. Det är viktigt för Malmö, både för turismen och näringslivet.

Centerpartiet i Malmö vill se en ökning i tågtrafik inte bara ut ifrån Sverige men också till och öppna upp södra Sveriges utbud av sommardestinationer till resten av Europa.