Malmö måste arbeta annorlunda med hyresavtal

Centerpartiet i Malmös företrädare i Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Kay Wictorin och Ewa Langerbeck skriver tillsammans med borgliga gruppen i Sydsvenskan Debatt.

Malmö Stads oansvariga utbetalningar av skyhöga hyror för lokaler runt om i staden som används för kommunen måste få ett slut. Behov finns för ökade resurser till skolan liksom vård och omsorg. Att orimliga summor betalas ut för lokaler på skattebetalarnas bekostnad kan aldrig borgliga gruppen acceptera.

"Malmöbornas skattemedel måste användas på ett mer ansvarsfullt sätt. På ett sammanträde i [Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden] ville de styrande Socialdemokraterna och Liberalerna att nämnden skulle anta ett förslag till förlängning i 10 år av ett hyresavtal gällande vårdboenden".

Borgliga grupper uppmärksammade ett bristande underlag samt att hyrans ökning på runt 90 procent inte var acceptabel hyra för lokalen. Ärendet återremitterades efter att samtliga oppositionspartiet höll med.

"Om Malmö stad haft en högre ambitionsnivå för en mer kostnadseffektiv lokalförsörjning än den styret tillsammans med Miljöpartiet visat prov på, så hade det sannolikt funnits stora pengar att spara. Pengar som kan användas till fler händer i skola, vård och omsorg".

Läs hela debattartikeln i Sydsvenskan.