Centerpartiet på studiebesök hos RIKC

Centerpartiet i Malmös gruppledare Charlotte Bossen har varit på studiebesök på RIKC - Romskt informations- och kunskapscenter.

Ett viktigt samtal och utbyte med fokus om arbetet med minoritetsfrågorna i stadens alla verksamheter. Vi diskuterade RIKC:s arbete med att implementera minoritetslagstiftningen på kommunal nivå. Även aktuella statliga utredningar, så som utredningen om Myndigheten för romska frågor och utredningen om språkcentrum för romani chib lyftes. Centerpartiet i Malmö tackar RIKC för ett informativt och lärorikt studiebesök.