Malmö behöver konstruktiva politiker

Centerpartiets i Malmös kommunfullmäktigeledamöter Charlotte Bossen, Anton Sauer, Niels Paarup-Petersen, Kay Wictorin och Michaela Esseen skriver idag i Sydsvenskan om behovet för en konstruktiv politisk debatt i kommunen. Vi har stora utmaningar som kräver saklig dialog, bland annat frågan om trygghet.

Vi kan inte acceptera att otryggheten växer sig starkare. Centerpartiet tog i september 2018 plats i Malmö kommunfullmäktige för första gången på 20 år. Nu vill vi göra allt vi kan för att bidra till ökad trygghet i staden, även om vi inte styr i Malmö.

För att planeringen av stora strategiska områden som skola, äldreomsorg och stadsbyggnad för ska kunna bli framgångsrik måste den sträcka sig längre än en fyraårig mandatperiod och därför krävs samsyn mellan de partier som för tillfället styr staden och oppositionen.

Centerpartiet i Malmö kommer därför under denna mandatperiod att bjuda in kommunfullmäktiges partier till gemensamma samtal och genomlysning av för Malmöborna viktiga områden som måste hanteras så att förbättringar kommer till stånd.

Klicka här för att läsa hela artikeln.