Oansvarig budget för Malmö stad

Mitt älskade Malmö! En fantastisk stad. Med varm välkomnande befolkning, pulserande stadsdelar, lummiga parker och långa stränder. Vår gruppledare Charlotte Bossen kommenterar Socialdemokraterna och Liberalernas budget för kommunen.

 Malmö har fantastiska förutsättningar att utvecklas innovativt, grönt och hållbart. Som en del av den dynamiska Öresundsregionen finns förutsättningar till en blomstrande arbetsmarknad. Med innovativa företag, lärosäten och nytäknande stadsdelar finns oändliga möjligheter till forskning och utveckling. Malmö har potential att bli möjligheterna stad. En stad där medborgare, föreningar, företag och stadens verksamheter har möjlighet att växa och utvecklas.

Men Malmö är en delad stad. Många har det bra men inte alla. Så ser ut att fortsätta vara.

Igår presenterade Socialdemokraterna och Liberalerna i Malmö sitt gemensamma budgetförslag. När vi nu är påväg in i en lågkonjunktur passar man på att bränna ekonomiska reserver. Man presenterar inte tillräckligt med åtgärder för hur man ska råda bot på landets högsta arbetslöshet, på låga skolresultat och på den höga hemlösheten. Det här gör mig ledsen och orolig. Det gör ont i mitt Malmöhjärta.