Höj ambitionsnivån i Nyhamnen

Centerpartiet i Malmö har yrkat avslag under kommunstyrelsens sammanträde till det nya förslaget på översiktsplan för Nyhamnen.

En ny stadsdel med optimalt läge nära innerstad och centralstationen som bör användas effektivt. Centerpartiet vill se ett större fokus på faktorer som skapar urbana kvaliteter och blandar bostäder och kontor med trevliga stadsmiljöer.

  • Stadsdelen ska vara en naturlig mötesplats med sömlös koppling till innerstaden, med förbindelser över bangården.
  • Bygg tätt och högt med blandade upplåtelseformer för att klara bostadsbehovet när Malmö växer. Runt 2050 beräknas Malmö att bli en stad med en halv miljon invånare, grunden för den utvecklingen lägger vi nu.
  • Ökad klimatanpassning för att Nyhamnen ska vara säker även vid stigande havsnivåer.
  • Grönska och grönområden bidrar till att skapa en attraktiv stadsmiljö och bör planeras med säkerhet i fokus, för boende i det nya området och besökare.