Nu utreds enklare regler för bygglov

Regelverket för bygglov ska ses över i en utredning som blir grund till förslag på hur reglerna kan förenklas.

Då dagens regler gör processen krånglig och ineffektiv. Förslaget är en av punkterna i Januariavtalet som Centerpartiet stått bakom som kommer att vara klar i slutet av maj 2021. Centerpartiets bostadspolitiska talesperson Ola Johansson skriver tillsammans med 2:e vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden Martin Molin (C) i Sydsvenskan om förslaget.

- I utredningsdirektiven framgår också att ett av syftena kommer att bli att säkerställa ett långsiktigt hållbart byggande av bostäder. Det gör att vi i framtiden både kan möta bostadsbristen, vara klimatsmarta och få Malmöregionen att växa, skriver Ola Johansson (C) och Martin Molin (C).

Klicka här för att läsa artikeln i Sydsvenskan.