Låt hela Skåne ta del av psykiatriambulansen

Utifrån en motion lagd av Centerpartiet startades Enheten för Prehospital Akut Psykiatri (PAP), vars främsta ansvar är driften av psykiatriambulansen.

Projektet har rullat i drygt tre månader och har så här långt gjort succé. Kunskapsutbytet har ökat, bedömningarna har blivit säkrare och patienter har uttryckt uppskattning över att direkt kunna få kontakt med psykiatrin. Centerpartiet vill se projektet infört i hela Skåne.

- Då projektet fallit så väl ut vill Centerpartiet redan nu se över möjligheterna att utöka pilotfasen och breddinföra projektet i hela Skåne. Det kommer fortfarande behöva göras en genomgripande utvärdering, men vi ser ingen anledning till att piloten inte redan nu skulle kunna införas över hela regionen, skriver Birte Sandberg (C) ordförande i primärvårdsnämnden och Charlotte Bossen (C) 1:e vice ordförande i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden i Ystads Allehanda.