Dags att höja ambitionsnivån i miljöpolitiken

En offensiv klimat- och miljöpolitik är en grundläggande förutsättning för att utvecklas till en halvmiljonstad på ett hållbart sätt. Med ett klimatläge som kan beskrivas som "fem i tolv" måste stadens ambitionsnivå höjas rejält.

Det skriver Charlotte Bossen tillsammans med kommunfullmäktigeledamot Kay Wictorin och 2:e vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden Martin Molin i Skånska Dagbladet.

Kommunstyrelsen i Malmö har beslutat att ett nytt miljöprogram för staden ska tas fram under 2020. Det nya programmet måste mot bakgrund av klimatutvecklingen ge förutsättningar för ett framgångsrikt miljö- och klimatarbete från 2021 till 2030.

Centerpartiet vill se åtgärder för att Malmö ska kunna växa på ett hållbart sätt, med:

  • Förbättrad luft- och vattenkvalitet.
  • Ökad biologisk mångfald i grönområden.
  • Betryggande skydd mot förhöjd havsnivå.
  • Hållbar stadsplanering för förbättrad stadsmiljö och stadsliv.

Klicka här för att läsa hela debattartikeln i Skånska Dagbladet.