Centerförslag om cykellinjer blir verklighet

På initiativ av Centerpartiet i Malmö har tekniska nämnden beslutat att införa cykellinjer i Malmö.

De nya linjerna ska göra det enklare att orientera sig som cyklist i staden, samt öka medvetenheten om möjligheterna att pendla med cykel.

- Linjenätet skall byggas upp på samma sätt som det för stadsbussar med linjer som knyter samman olika delar av staden. De olika linjerna skall ha start- och slutpunkter och skall namnges med färger eller nummer, till exempel grön cykellinje mellan Bunkeflo och Västra Hamnen eller röd cykellinje mellan Lindängen och Malmö C, säger Henrik Malmberg (C) ledamot i tekniska nämnden.

- Med det här tillvägagångssättet kommer ett tiotal cykellinjer dras genom staden som är enkla och tydliga att följa, fortsätter han.