Utveckla järnverkstäderna på Kirseberg

På sitt senaste möte röstade stadsbyggnadsnämnden igenom ett förslag till fördjupad översiktsplan för området kring Östervärns station intill Kirseberg.

Centerpartiet föreslog att redan i den fördjupade översiktsplanen ha som ambition att alla de gamla byggnaderna, även de stora Järnvägsverkstäderna, ska bevaras och utvecklas till en mötesplats i området. Ett förslag alla partier ställde sig bakom.

- I förslaget till översiktsplan var det sagt att den stora hallen där Nordic Streetfood idag håller till, till stor del skulle kunna rivas och ersättas med ny bebyggelse. Det är viktigt att vi kan bygga många bostäder i Malmö nu när staden växer, men det känns som fel väg att gå att riva denna typ av miljö som är så eftertraktad, vilket man kan se i andra europeiska städer, säger Martin Molin (C), 2:e vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden.

- Nu hoppas vi istället på att hallarna kan bli en plats för marknader, mat- och dryckesservering, småskaliga företag så som bryggerier och kafferosterier och en samlingsplats för alla Malmöbor i detta nya område, fortsätter han.