Nej till att undanta hela Malmö från EBO

På sitt senaste möte tog Malmö kommunfullmäktige beslut om att undanta hela staden från EBO-lagen. Beslutet innebär att de asylsökande som flyttar till Malmö och väljer att ordna eget boende förlorar sitt bidrag. Centerpartiet i Malmö var djupt kritiska till beslutet.

- Malmö har stora socioekonomiska utmaningar och tudelningen av staden behöver brytas. Därför har Centerpartiet i Malmö länge drivit på för en ändring av EBO. Men att undanta en hela kommunen är en grov misstolkning av syftet med lagändringen, säger Charlotte Bossen, gruppledare för Centerpartiet i Malmö.

Genom januariavtalet fick 32 kommuner möjlighet att göra undantag av EBO för vissa särskilt utsatta områden. Lagändringen innebär att möjligheten till eget boende för asylsökande ska begränsas i segregerade områden.

- I Malmö finns det områden där det finns ett stort värde att undanta EBO, men det finns ingen kommun där det finns skäl att undanta hela kommunen. Segregationen är alltid är begränsad till vissa område. Att Socialdemokraterna nu drivit igenom ett totalstopp gör mig rädd. Undantaget ska inte användas som ett invandringsstopp för vissa asylsökande, utan som ett verktyg för att motverka tudelning och segregation, fortsätter Charlotte Bossen.

Klicka här för att se hela debatten i fullmäktige.

Klicka här för att läsa Charlotte Bossens debattartikel om EBO i Aftonbladet.