Malmö ska bli ett mecka för cyklister

 Cyklister Vindkraftverk Foto: News Öresund/Johan Wessman

Foto: News Öresund/Johan Wessman

Den 3 juni är det cykelns dag. Dagen är instiftad av FN för att lyfta de sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelarna med cykeln.

Vi i Centerpartiet ser alla dessa fördelarna och arbetar för att Malmö ska bli Sveriges bästa cykelstad. Med fler cykelvägar och pendlingstråk ska det vara enkelt och tryggt att röra sig runt i Malmö med cykel.

- Vi har enorma möjligheter att, med små medel, tack vare det flacka Skånska landskapet, cykelälskande Malmöbon och våra raka breda gator skapa ett riktigt cykel-Mecka. Vi måste dock lägga pengarna på riktiga åtgärder som skapar förutsättningar för Malmö att bli en cykelstad i världsklass, skriver andre vice ordföranden i stadsbyggnadsnämnden Martin Molin tillsammans med vår gruppledare Charlotte Bossen och ersättare i Miljönämnden Max Gnipping i Aftonbladet.

Klicka här för att läsa artikeln i Aftonbladet.