Halvtid i mandatperioden

Vi är halvvägs in i mandatperioden. I valet 2018 tog Centerpartiet plats i Malmö kommunfullmäktige efter 24 år.

Under de senaste två åren har vi kämpat för en mer liberal och grön stad. Det kommer vi att fortsätta med. För Malmö är en delad stad. Vi har ett bristande miljö och hållbarhetsarbete. Vi har hög barnfattigdom, låga skolresultat och ett dåligt företagsklimat. Så ska det inte vara.

Vi tror på Malmö och den energin som staden har. Men det behövs rätt förutsättningar för att alla Malmöbor ska ha chansen att lyckas och att vår stad växer innovativt och hållbart. Centerpartiet kommer att fortsätta arbetet för ett grönare och friare Malmö.