"Utnyttja gatornas kapacitet bättre"

Internationella bilfria dagen, eller world carfree day som belyser hur våra städer kan fungera med mindre biltrafik.

Centerpartiet vill att bilen ska vara en möjlighet, inte en nödvändighet. Genom att fördela ytan i staden så att fler trafikslag får plats blir också friheten större även för den som saknar bil och körkort.

- Med säkra cykelbanor, smidig kollektivtrafik och attraktiva pendlarparkeringar ska fler känna att de klarar sin vardag utan bil. Med ny teknik finns stora möjligheter att utnyttja gatornas kapacitet bättre. Då kan vi både öka framkomligheten och minska trängsel utan att bygga onödigt breda gator, skriver gruppledare Charlotte Bossen tillsammans med Martin Molin, 2:e vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden och Henrik Malmberg, ledamot i Tekniska nämnden.

Klicka här för att läsa debattartikeln i Kvällsposten.