"Ingen ska behöva må dåligt på jobbet"

Gör överförmyndarnämnden till en egen förvaltning. Det föreslår Centerpartiet idag efter Sydsvenskans granskning av arbetsmiljön.

Handläggarna på Överförmyndarenheten mår så dåligt på jobbet att de inte står ut. Nitton handläggare har sagt upp sig och en medarbetarundersökning visar på en bristande arbetsmiljö.

- Vår dåvarande representant Heinz Wellershaus påpekade redan under mars 2019 brister i arbetsmiljön, då för gode män. Då lade han en rad yrkanden för att komma till rätta med brister i arbetsmiljön för stadens gode män. Yrkanden som reflexmässigt röstades ned av den styrande minoriteten. Vi påpekade också vid flera tillfällen att det var märkligt att protokoll från nämndsammanträden inte publicerades i tid. Överhuvudtaget upplevde vi en överslätande attityd från förvaltningen och nämndens ledning, säger Charlotte Bossen, som är gruppledare för Centerpartiet i Malmö.

- Överförmyndarnämnden ligger under Arbetsmarknads- och socialnämnden. Det innebär att Överförmyndarnämnden ansvarar för utförande, medan personalfrågor till viss del ligger på Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen. Som det är nu tas ju aldrig Överförmyndarsnämndsfrågor upp i Arbetsmarknads- och Socialnämnden. Det blir därför som att personalen ligger i politisk limbo. Och ingen politisk styrning finns, säger Joacim Ahlqvist (C) som är ledamot i Arbetsmarknads- och Socialnämnden.

- Alla personalfrågor borde ligga under samma nämnd. Därför borde Överförmyndarnämnden göras till en egen förvaltning. Om det inte är möjligt måste Arbetsmarknads- och socialnämnden få större ansvar för personalen. På onsdag har vi kommunstyrelse. Då kommer Centerpartiet att lämna in ett nämndinitiativ om att tjänstemannaorganisationen för Överförmyndarnämnden behöver utredas och klargöras. Ingen ska behöva må dåligt på jobbet. Det är ytterst märkligt att den styrande minoriteten inte uppmärksammat och tagit tag i detta, säger Charlotte Bossen.