Omdömeslöst av S och L

Socialdemokraterna och Liberalerna har föreslagit att Malmö stad ska nalla hela 320 miljoner från den reserv som byggts upp genom flera års markaffärer. Omdömeslöst.

Malmö behöver ordentligt reformer för att möta cornapandemin, sänka arbetslösheten, höja skolresultaten och företagsklimatet. Men att sätta in stora belopp från stadens sparade pengar rakt in i driftsbudgeten utan konkreta åtgärder är inte rätt väg att gå. På grund av det kan staden tvingas till skattehöjningar eller nedskärningar om några år. Malmö förtjänar betydligt bättre. Det skriver gruppledare Charlotte S Bossen i Kvällsposten.

Klicka här för att läsa debattartikeln i Kvällsposten.