Acceptera inte felaktig statistik

Återigen skriver Sydsvenskan om problem inom Malmös överförmyndarenhet. Centerpartiets ledamöter i överförmyndarnämnden har under en längre tid påtalat brister i arbetsmiljö.

Under 2019 lade Centerpartiet flera yrkanden för förbättringar som reflexmässigt slagits ner av styrande partier. Centerpartiet la slutligen nämndsinitiativet i kommunstyrelsen att göra överförmyndarnämnden till en egen förvaltning. Ingen ska behöva må dåligt på jobbet.

Nu rapporterar Sydsvenskan att den statstik som presenterats till ansvariga politiker i överförmyndarnämnden har ändrats för att dölja brister. Det kan vi inte acceptera.

- Jag vet inte vad de räknat ut, och det vet inte de heller. Den siffran säger inte något. Den har ingen koppling till någon verklighet, säger Knut Persson (C), ledamot i Överförmyndarnämnden till Sydsvenskan.