Stödpaket för att rädda Malmös företag

Malmö stad behöver bli ännu bättre på att stödja stadens företag under rådande pandemi. Centerpartiet har därför lämnat in ett nämndinitiativ till Malmö kommunstyrelse.

Slopa tillsynsavgifter, erbjud elever med distansundervisning möjlighet att hämta lunch på restauranger och korta ned betalningstider till leverantörer är några av förslagen.

Malmö stad har infört vissa lättnader för stadens företag under pandemin. Åtgärderna är dock långt ifrån tillräckliga. Branschorganisationer vittnar om att många företag i spåren av pandemin möter en nattsvart vardag.

- I april månad lade Centerpartiet fram förslag på ett omfattande stödpaket för stadens företag, alla förslag vann inte gehör. Nu lägger vi därför fram dem igen, Centerpartiets säger gruppledare Charlotte Bossen.

- Malmö Stad måste göra vårt yttersta för att hjälpa till, med lättnade kostnader och förenklade processer. Ge företag de bästa förutsättningarna att ställa om och anpassa sig till den nya vardagen, och snabbt, säger kommunfullmäktigeledamot Anton Sauer.